Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Advies & coaching op maat van lokale besturen

Als lokale overheid kan je tal van initiatieven nemen om de Korte Keten te versterken. Steunpunt Korte Keten helpt je graag op weg naar een lokaal voedselplan. 

Steunpunt Korte Keten is ingebed in de structuur van KVLV vzw, met 90.000 leden in meer dan 900 lokale afdelingen de grootste vrouwenbeweging van Vlaanderen. We hebben bovendien meer dan 15 jaar expertise in de begeleiding van land- en tuinbouwers die kiezen voor Korte Keten. Over de jaren heen een ijzersterk netwerk uitgebouwd van stakeholders in de land- en tuinbouw en daarbuiten, het middenveld en lokale besturen.

Steunpunt Korte Keten coacht lokale besturen in de opstart en uitwerking van een lokaal voedselplan.  Steunpunt Korte Keten biedt advies en coaching via 3 pakketten. 

In onze brochure Lekker Van Bij Ons kan je alvast heel wat inspiratie terugvinden.

 

Korte Keten Kick-Off 

 

Onze expert verzorgt een inspiratiesessie over de mogelijkheden om met lokale voeding aan de slag te gaan binnen je lokale stad of gemeente. We focussen op het lokale bestuur, maar ook andere relevante stakeholders zijn welkom. Onze expert duidt het potentieel en de concrete mogelijkheden rond lokale voeding, incl. de valkuilen en uitdagingen. 

Tijdens een co-creatieve vervolgsessie leggen we een aantal actiepunten vast, die als aanzet dienen voor een lokaal voedselplan op korte en middenlange termijn.  Voorbeelden van actiepunten zijn: een inventaris van het aanbod lokale voeding, de opstart van een boeren(belevings-)markt, een automatenwinkel met lokale producten, lokale voeding in horeca/grootkeukens, etc. 

Richtprijs: vanaf 800€ excl. BTW
Loopduur: min. 1 sessie 

 

Participatief Korte Keten Traject

 

Aansluitend op de inspiratie-sessie gaan we in dit participatief traject gaan we aan de slag met één van de actiepunten die tijdens de inspiratiesessie werden geselecteerd. 

Gezien onze expertise met Korte Ketenproducenten, faciliteert onze expert een traject met Korte Ketenproducenten en andere stakeholders rond de uitwerking van een concreet actiepunt lokale voeding zoals een boeren(belevings-)markt, automatenwinkel, een publicatie met overzicht lokale producen)ten, een smaakbeurs waar producenten en horeca-uitbaters elkaar kunnen treffen, samenwerking producenten en lokale retail,…   

In dit traject brengt onze expert producenten samen die zich willen engageren voor 1 van de geselecteerde acties en adviseren we hen rond thema’s als voedselveiligheid, fiscaliteit, handelswetgeving, prijszetting, marketing en samenwerking met collega’s.  Vervolgens organiseren we op maat bijkomende activiteiten, zoals een inspiratietour of overleg met andere stakeholders om het concept verder op punt te stellen, klaar voor praktische uitwerking.  

Richtprijs:  vanaf  1.200€ - 2.400€ excl. BTW
Loopduur: min. 3 - 6 dagdelen over periode van max. 3 maanden


Lokaal Voedselplan

 

Met een Lokaal Voedselplan kan jouw lokaal bestuur een sterk engagement rond lokale voeding vertalen in een concreet actieplan, op maat van jullie lokale context.  Na de inspiratie-sessie, geven we  in dit co-creatief traject vorm aan een grootschaliger project rond lokale voeding.  Dit kan bv. bestaan uit het faciliteren van samenwerkingsverband tussen producenten rond lokale voeding in een overheidsgebouw (bv. automatenwinkel, een pilootproject rond nieuwe afzetkanalen,),...  

Naast juridisch en bedrijfstechnisch advies werken we ook aan een samenwerkingsmodel tussen producenten, dat commercieel rendabel is. De gedragenheid door de lokale producenten is immers essentieel voor het slagen en de bestendiging van het project.  Na dit traject is het concept klaar voor lancering. 

Richtprijs: vanaf 2.400€ -excl. BTW
Loopduur: min. 6 dagdelen over periode max. 6 maanden

 

Algemene voorwaarden: Steunpunt Korte Keten faciliteert een co-creatief proces. Je gemeente is zelf verantwoordelijk voor de logistieke ondersteuning, de inzet van gemeentepersoneel en (extra) financiële middelen voor de uitvoering, opvolging en communicatie van acties. 

Je springt mee op de kar?  
Voor meer info of een concrete aanvraag, neem je contact op met het Steunpunt Korte Keten via  steunpuntkorteketen@ons.be of 016/24 39 54. Je ontvangt van ons een offerte op maat