Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Gebruiksverklaring
 

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Steunpunt Korte Keten vzw

Remylaan 4b 3018 Wijgmaal-Leuven
tel. 016/24 39 99
e-mail: ferm.steunpuntkorteketen@samenferm.be
Ondernemingsnummer 412.935.136

 

Informatie op de website en aangeboden advies
 

Steunpunt Korte Keten verstrekt zorgvuldig betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van haar website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail of per telefoon - geen rechten worden ontleend. Steunpunt Korte Keten is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. De informatie op deze website is geldig onder voorbehoud van wijzigingen. Steunpunt Korte Keten behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

 

Intellectuele eigendomsrechten
 

De teksten, foto's, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Steunpunt Korte Keten of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Steunpunt Korte Keten de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 

Persoonsgegevens
 

Steunpunt Korte Keten verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een registratieformulier, het verzenden van een e-mail of het inschrijven op de e-nieuwsbrief geeft een bezoeker Steunpunt Korte Keten toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Steunpunt Korte Keten met het oog op leden- en contactenbeheer. Je hebt recht op inzage en eventuele correctie van jouw desbetreffende persoonsgegevens.

 

Links naar andere websites
 

Op deze website kunnen hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen of andere verwijzingen naar informatie van andere organisaties zijn opgenomen. Steunpunt Korte Keten heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites, webpagina's en informatie van derden en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van hyperlinks door Steunpunt Korte Keten houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites, webpagina's of informatie.