Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Bedrijfsvormen en fiscaliteit in verbrede landbouw 

19/01/2022 - Gert Van Thillo en Bart Delarue van SBB

Op woensdag 8 december gaf Bart Delarue van SBB Adviseurs en Accountants een gesmaakte voordracht omtrent bedrijfsvormen en fiscaliteit op vraag van het Steunpunt Kort Keten. Bart stelde de verschillende opties die verbrede landbouwers hebben voor. Een beknopt verslag van deze webinar met  kort de belangrijkste zaken, lees je hieronder.

Elke case is maatwerk

Allereerst begon Bart met duidelijk te stellen dat elke case maatwerk is. De situatie is altijd anders en de ondernemer moet aangeven wat zijn (toekomst-)plannen zijn. Op die manier kan de expert samen met de ondernemer zoeken welke vorm het best aansluit bij de fiscale of administratieve wensen van de ondernemer. Samen met de ondernemer wordt er gezocht naar het antwoord op 6 basisvragen.

• Samenwerken of alleen werken?
• Welk belastingstelsel is het meest aangewezen?
• Meer of minder bescherming tegen schuldeisers?
• Welke invloed heeft de randwetgeving?
• Hoe stel ik de pacht veilig?
• Wat is het kostenplaatje?

Verschillende uitbatingsvormen

Afhankelijk van de antwoorden op bovenstaande vragen, kan je gaan nadenken over je uitbatingsvorm, het stelstel van de belastingen, welk btw-stelsel van toepassing is en of je aan VLIF kan voldoen. Deze keuzes zijn verweven met elkaar.

Bij de uitbatingsvormen kan je kiezen tussen een vorm als 

• Natuurlijk persoon  = éénmanszaak = ik werk alleen, ik ben ook alleen verantwoordelijk
• Maatschap = feitelijke vereniging = samenuitbating = meest lichte vennootschapsvorm
  2 of meer maten werken samen, alle maten zijn verantwoordelijk
• Vennootschap met onvolkomen rechtspersoonlijkheid  
• Vennootschap met volkomen rechtspersoonlijkheid

Deze keuze die je hier maakt, heeft impact op de andere mogelijkheden. Zo kan je als CommVLO nog kiezen voor personenbelasting (forfait of fiscale boekhouding) of vennootschapsbelasting. Als BV kan je enkel kiezen voor vennootschapsbelasting. Aangezien de belastingstarieven verschillend zijn, moet je hiervoor best een inschatting maken van je inkomen om te bepalen welke stelsel je het best kiest. Een goed ondernemingsplan is dus hier op zijn plaats.

BTW stelsel

Ook betreffende de keuzen van je btw-stelsel die je een weloverwogen beslissing te maken. Elk regime heeft immers zijn eigen BTW-gevolgen en -formaliteiten. Je kan kiezen tussen

• Normaal btw-regeling = gewone btw-boekhouding
• Bijzondere regelingen
  o Forfaitaire landbouwregeling = BTW-landbouwforfait
  o Vrijstellingsregeling kleine ondernemingen < € 25.000 (vroeger < € 5.580)
  o Andere forfaitaire regelingen per sector (bv voor spekslagers)

Maar ook hier zijn er beperkingen. Zo kan je het BTW-landbouwforfait niet toepassen bij niet niet-primaire bewerkingen. Slachten, fruitsap bereiden, roomijs maken kan dus niet onder het landbouwforfait. 

Voorbeeld BTW-hoevetoerisme

Daarnaast speelt ook de aard van de dienst een rol. In dien mate dat men bij hoevetoerisme dient te kijken naar de aard van de activiteit. Zo moet je voor de verhuur van zaal met activiteit 21% btw aanrekenen, terwijl de verhuur van een zaal zonder diensten vrijgesteld is van btw. Drank is dan weer aan 21% btw, maar als voor de drank uit een drankautomaat op de gang moet je maar 6% btw aanrekenen omdat het een loutere levering betreft.

Wat indien je niet aan de VLIF-voorwaarden kan voldoen?

Hoe je de inkomsten en je arbeidsbesteding organiseert, kan ook invloed hebben op mogelijke VLIF-steun. Het kan zijn dat je omwille van andere inkomsten of doorverkoop van andere producten je niet meer voldoet aan de VLIF voorwaarden. Je kan dan op zoek gaan naar andere vormen van ondersteuning. Zo kan je alvast tot einde 2022 nog genieten van de verhoogde investeringsaftrek van 25%. 

Plannen is de eerste stap

We kunnen besluiten dat de keuze voor een bedrijfsvorm wel overwogen moet gebeuren. Een bedrijfsplan opmaken waarin het duidelijk is wat de inkomsten zijn, en hoe deze in de toekomst zullen evolueren, is de eerste stap. De adviseurs van het Steunpunt Korte Keten en SBB staan je graag bij met raad.