Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Enquête Hoeveverkoop via automaten

Bart Thoelen – 17 maart 2022

Deze enquête is gericht aan ondernemers met ervaring in verkoop via hoeveautomaten. Het Steunpunt Korte Keten wil de bestaande verkoop via dit kanaal verder versterken. Jouw praktijkinzichten kunnen ons enorm vooruit helpen in deze ambitie.

Het invullen van de enquête duurt tien minuten. Al je antwoorden worden anoniem verwerkt. De bevindingen uit deze enquête zullen aan de hand van een rapport enkel met de deelnemers aan deze enquête worden gedeeld. Enkel door deel te nemen, kan je deze marktinzichten bekomen. Wij geloven er sterk in dat deze inzichten uw project kunnen versterken.

Heb je suggesties rond andere Korte Keten-thema’s waarrond het Steunpunt een bevraging bij haar achterban kan opzetten? Stuur ze ons per mail op ferm.steunpuntkorteketen@samenferm.be.