Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Een ondernemingsplan bij de uitbouw van je korte keten verhaal

Jacky Swennen, SBB Kenniscentrum, 19/10/2021

Een ondernemingsplan, ook wel businessplan genoemd, is een plan voor het starten van een nieuw bedrijf, een nieuwe bedrijfstak of het overnemen van een bestaande onderneming. Dit zijn stuk voor stuk sleutelmomenten die deels stappen betekenen in het onbekende. Je moet als ondernemer beslissingen nemen waaraan risico’s verbonden zijn. Je project roept veel vragen op en een eenvoudig en pasklaar antwoord ligt niet steeds klaar. Vaak doen ondernemers in hun beslissingsproces beroep op het alom bekende buikgevoel, eerder dan op een rekenmachine. 

Toch loont het de moeite om stil te staan bij de volgende essentiële vragen: Welke richting wil je graag uit met het bedrijf, in welke structuur is dit het meest aangewezen en in welke mate zijn jouw dromen financieel haalbaar en rendabel? Het opstellen van een onderbouwd ondernemingsplan kan deze vragen voor jou beantwoorden. Uit het ondernemingsplan zal blijken of jouw project haalbaar is en welke strategie de meeste kans op succes biedt.

Hoe zet je dromen om in cijfers ?

Durven dromen is echt wel een noodzakelijke eerste stap. Gaandeweg moeten die dromen echter ook een cijfermatige onderbouwing krijgen. Het ‘Business Model Canvas’ of kortweg BMC geeft je een ideale methodiek om alle onderdelen van je dromen cijfermatig te onderbouwen. Aanvankelijk lijkt dit een theoretische benadering maar als je er doorheen gaat besef je stelselmatig dat je gedwongen wordt op een georganiseerde manier alle moeilijke stappen en mogelijke opportuniteiten te overdenken en te beantwoorden. Je hoeft hieraan niet alleen te beginnen. Innovatiesteunpunt en Steunpunt Korte Keten heeft op dat terrein heel wat expertise in huis om dit te begeleiden, contacteer ons dus gerust

Samen ontwikkelden we de brochure ‘Business Model Canvas voor nieuwe boeren’ die je terugvindt op deze webpagina. Deze methodiek heeft zijn nut bewezen als denkoefening en uitwerking van de voorbereidende stappen van het ondernemingsplan. SBB treedt als adviesverlener meestal pas op de voorgrond als de krijtlijnen vastliggen en er concrete berekeningen gemaakt kunnen worden in het financieel plan. 

Het BMC laat je naar het geheel van je onderneming kijken. Zo had een hoeveverwerker met zuivel twijfels bij de opstart van een nieuwe productlijn yoghurt die €30.000 kostte. Door zijn bedrijf eens te mappen in het BMC, zag hij in dat zijn klanten niet enkel kwamen voor zijn lekkere ijsjes, maar ook om rustig een koffie te drinken terwijl de kinderen zich in de speeltuin amuseerden. Aangezien de speeltuin eerder aan de kleine kant was, en de investering in de yoghurt onzeker, koos hij er voor om (met succes) de speeltuin uit te breiden om meer klanten aan te trekken.

Nut van een ondernemingsplan ?

Een ondernemingsplan bevat naast de resultaten van output van het Business Model Canvas ook een advisering over de fiscale en juridische bedrijfsstructuur en een financieel plan van de investering die kadert in het gehele bedrijf. De uitbouw van je korte keten verhaal op een bestaande productiebedrijf heeft uiteraard invloed op het geheel. Belangrijk is daarbij of je de twee activiteiten juridisch afsplitst of juist integreert. Spreken we over één bedrijf of over twee aparte bedrijven die heel nauw met elkaar samenwerken. Deze beslissing heeft grote gevolgen en invloed op de uitbatingsvorm, de ruimtelijke ordening, de fiscaliteit, de aansprakelijkheden en talrijke sectorwetgeving (VLIF, FAVV,..), 

Uiteraard wil je ook de financiële gevolgen kennen. Het is niet alleen van belang dat je de kostprijs en marge van een ijsje of  van een artisanale worst berekent maar je moet ook weten hoeveel arbeid en investeringen er nodig zijn binnen het kader van het volledige bedrijf. Er moet een analytische berekening gebeuren die de interferenties van het ene onderdeel op het andere kan inschatten. Dit betekent dat de ambitie van het ondernemingsplan niet enkel de haalbaarheid van je droom doorrekent maar je droom wordt bekeken vanuit het geheel nl het productiebedrijf samen met je korte keten verhaal. De twee productietakken moeten elk op zich rendabel zijn maar de onderdelen moeten elkaar versterken en aan het geheel meerwaarde bieden.

De aanwerving van een eerste bedieningsmedewerker om te evolueren van afhaaltoog naar bediening op het terras kan soms een moeilijke beslissing zijn. Zelfs indien het bijvoorbeeld op het eerste zicht financieel niet haalbaar is, kan het uitschrijven van een goed ondernemingsplan je de zaken toch anders doen bekijken. Zo zullen klanten sneller nog een drankje bestellen als ze bediend worden of de serveerster expliciet vraagt of ze iets willen drinken bij hun bestelling. Tevens zorgt het uitbesteden van werk naar de bedieningsmedewerker ook voor ruimte om nieuwe zaken te ontplooien. Door het uitschrijven van een ondernemingsplan bekijk je een dergelijke beslissing in een groter geheel, en hou je ook rekening met dergelijke directe en in directe gevolgen.

Hoe duidelijker het doel en de visie van je project, hoe hoger de betrouwbaarheidsgraad van de berekeningen van het ondernemingsplan

Onder bepaalde voorwaarden kan je via KRATOS of via de ledenvoordelen BB een gratis ondernemingsplan laten berekenen bij SBB. Via KRATOS zijn er verschillende modules mogelijk zoals oa een ondernemingsplan, bespreking boekhouding, arbeidsveiligheid,… Het voordeel is dat je geen factuur krijgt en dat de Vlaamse Overheid de adviseur betaalt. Meer info vind je op de SBB website.