Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Provincie Oost-Vlaanderen focust in 2022 op de sierteeltsector in de Korte Keten

18/01/2022 - Ann Detelder

Door het grote succes in 2021 van het project ‘Lokaal Ondernemen – Lokaal Genieten’ trekt de provincie Oost-Vlaanderen ook in 2022 extra financiële middelen uit voor de op maat begeleiding van land- en tuinbouwbedrijven die willen starten in de Korte Keten. 

Samen met het Steunpunt Korte Keten trekt de provincie Oost-Vlaanderen volop de kaart van de Korte Keten. Zoals de ganse land- en tuinbouwsector professionaliseert ook de Korte Keten. Korte Keten wordt meer een meer een echte bedrijfsvisie, een andere manier om te groeien met je bedrijf binnen de land- en tuinbouw. Dit is niet anders voor de sierteeltsector en gezien Oost-Vlaanderen dé sierteeltsector is bij uitstek, zal er in 2022 een extra focus komen op deze sector en de mogelijkheden binnen de Korte Keten. Om dit concreet te maken worden minstens 5 begeleidingstrajecten voorbehouden voor sierteeltbedrijven.

De professionalisering van de Korte Keten vraagt van het Steunpunt Korte Keten een geheel nieuwe aanpak, een andere manier van advisering en begeleiding waarbij bedrijven over een langere periode en intensiever en op maat begeleid worden. Voor deze trajectbegeleiding stelt de provincie Oost-Vlaanderen ook in 2022 extra middelen ter beschikking. Heb je interesse om op een onderbouwde manier een Korte Keten activiteit uit te bouwen en wil je hierbij graag op maat begeleid worden dan kan je dit melden bij tdhondt@samenferm.be. Na een intakegesprek zal samen met jou bekeken worden aan welke begeleiding jij het meest nood hebt. Afhankelijk van je vragen zal je een expert toegewezen krijgen die met jou aan de slag gaat. Mogelijke begeleidingen kunnen kaderen binnen vb.  een gepersonaliseerd marketing verhaal, kostprijsberekening, unieke bedrijfsoriëntatie, begeleiding op maat ikv FAVV regelgeving, omschakeling naar bio, nieuwe teelt, circulaire bedrijfsvoering, gebruik van reststromen,…

Aanmelden voor deze trajectbegeleiding kan dus vanaf nu via bovenstaand mailadres. Wacht hiermee best niet te lang. De middelen van de provincie zijn beperkt en maximaal 15 bedrijven komen in aanmerking.

Bij interesse, neem contact via tdhondt@samenferm.be.