Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Steunpunt Korte Keten zet Helpdesk op i.k.v. 3M tegemoetkomingsregeling

19/01/2022 - Ann Detelder

Land- en tuinbouwers zullen vanaf 24 januari en dit gedurende 3 weken een online dossier kunnen indienen om beroep te kunnen doen op de tegemoetkomingen voor de schade tgv de no-regretmaatregelen. Om onze Korte Keten boeren bij te staan zet het Steunpunt gedurende deze periode een helpdesk op.
De no-regretmaatregelen van de Vlaamse Overheid i.k.v het 3M dossier hebben ook impact gehad voor de land- en tuinbouwers in de ruime regio rond de 3M site. Vooral de Korte Keten boeren zijn bijzonder zwaar getroffen. Sommigen zagen hun omzet kelderen. Op initiatief van 3M werkte het Steunpunt Korte Keten (samen met de Vlaamse overheid, BB, ABS en Bioforum) mee aan een tegemoetkomingsregeling om de gevolgen van de no-regretmaatregelen te vergoeden.

Om onze Korte Keten ondernemers te ondersteunen bij het opstellen van hun online dossier zet het Steunpunt een helpdesk op. Vanaf 24 januari t/m 14 februari zal collega Jef Torfs vanuit het Steunpunt jullie bijstaan bij de opmaak van jullie dossier. Je kan Jef bereiken via jtorfs@samenferm.be of via 0477/78 71 61. 

Online infosessie op vrijdag 21 januari om 15 u.

Op 21 januari om 15 u. organiseert de Vlaamse Overheid een informatiesessie voor alle geïnteresseerde landbouwers in de regio Zwijndrecht, over de tegemoetkomingsregeling voor de no-regretmaatregelen. Daarover kan u hier meer lezen. 

Bij de start van het webinar zal 3M kort de algemene uitgangspunten toelichten bij deze regeling. Karl Vrancken, opdrachthouder voor de Vlaamse regering voor de coördinatie van de PFAS-crisis vertelt meer over de concrete aanpak en de procedure, en vertegenwoordigers van de landbouworganisaties verduidelijken de verschillende stappen in de vragenlijst en de ondersteuning die hierbij geboden wordt. Ook het Steunpunt Korte Keten zal hier een korte toelichting geven.

Gedurende het webinar is er de mogelijkheid om vragen te stellen (via de chat-functie). Let op: tijdens deze infosessie worden geen vragen over individuele dossiers beantwoord.

Je kunt je inschrijven voor dit webinar.
Wie zich inschrijft, ontvangt op 21 januari rond 13 u. de link naar het webinar in zijn mailbox.

Voor wie niet kan deelnemen op 21 januari, of het webinar later (gedeeltelijk) wil herbekijken, wordt op deze website nadien een opname van het webinar gedeeld. 

Waar vind ik de vragenlijst?

Vanaf 24 januari vind je de link naar de applicatie op Mijn Burgerprofiel, waar de aanvraag tot compensatie kan worden ingediend.

Lees hier ook de persmededeling vanuit Ferm – Steunpunt Korte Keten

Lees hier ook de persmededeling van de opdrachthouder coördinatie aanpak PFAS verontreiniging voor de Vlaamse regering, Karl Vrancken.