Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Projecten

Lees hier meer over de projecten van Steunpunt Korte Keten.

 

 

Brussel LUST

 

Bekijk via deze link het filmpje over de verwezenlijkingen van Brussel Lust.
Het filmpje is ook te bekijken met Franstalige ondertiteling.

 

Brussel Lust is een ambitieus Europees plattelandsproject met ook de financiële steun van Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant waarin het Steunpunt Korte Keten samen met Innovatiesteunpunt en Bioforum de handen in elkaar slaat om de vermarktingskansen van land- en tuinbouwproducten uit de Groene Rand in het Brussel Gewest te vergroten. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft met haar meer dan 1,2 miljoen inwoners, vele pendelaars en toeristen een enorme afzetmarkt voor verse en lokale kwaliteitsproducten. De vele nationaliteiten en eetgewoontes maken dat de vraag naar diverse kwaliteitsproducten groot is. Denk hierbij niet enkel aan de B2C verkoop, maar ook aan de vele grootkeukens, scholen, horeca en andere B2B verkoop. Daarnaast stijgt ook steeds het bewustzijn van de consument over lokale voeding, bewust consumeren, weten waar je eten vandaan komt… waarop de korte keten een antwoord biedt.

Het ligt voor de hand om matches te maken met de kwaliteitsvolle land-en tuinbouwproducten uit Vlaanderen en met name de rand rond Brussel. Er zijn echter heel wat drempels te overwinnen bij nieuwe samenwerkingen en zeker inzake logistiek en distributie zijn er veel voeten in de aarde.

Daar speelde Brussel Lust In de periode van juli 2017 tem juni 2020 op in.
Tijdens Brussel Lust werd er volop gezocht naar de kansen en groeimogelijkheden voor stad én platteland waarbij de lokale producten dé grote verbindingsfactor zijn.
De voorbije 3 jaar werd volop ingezet in het leggen van contacten (informeren van producenten over de marktkansen van korte keten en bio) en het uitwerken van een inspiratie- en vormingsaanbod voor de producten in de rand rond Brussel.
Steunpunt Korte Keten is ervan overtuigd dat voor een groot aantal land- en tuinbouwbedrijven een heroriëntering richting korte keten of biologische productie een goede toekomststrategie is.

Om de stedelingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kennis te laten maken met de korte keten landbouw uit de groene rand rond Brussel zette Brussel Lust verschillende samenwerkingen op.
We geven u onderstaand een greep uit ons aanbod. Vraag gerust meer uitleg

Vormingen die plaats vonden voor producenten:

 • Opstarttraject in de korte keten (3 dagen)
 • Vervolmakingstraject in de korte keten (3 dagen)
 • Inspiratietoer productinnovatie naar UK: food innovation academy on tour
 • Marketing en videomarketing voor korte keten-ondernemers (Olv Tom Rumes) 
 • Bouwen aan je eigen website en een blik op je Facebookpagina (Kobe Aerts en Jef Torfs)
 • Inspiratietrips bio omschakeling
 • Een eigen bedrijfsfilm maken van jouw bedrijf
 • Informatieve sessies (trefdagen) marktkansen bio (4 sectoren)
 • Geleid bedrijfsbezoek biologische groenteteelt
 • Inspiratietour verwerking groenten en fruit
 • Bezoek biologische melkveebedrijven uit Nederland

Organisatie van B2B speeddates, smaakbeurzen en contacten leggen met de lokale besturen voor een korte keten plan.

Opmaak van de website en brochure (H)eerlijk Lokaal 

 

Opmaak promofilmpjes Brussel Lust

Brussel Lust werd ook lid van het netwerk voor Brusselse Actoren voor Duurzame voeding, RABAD 

Ondersteuning voor producenten:

 • Individueel bedrijfsadvies, eventueel met bedrijfsbezoek door Steunpunt Korte Keten, Innovatiesteunpunt en Bioforum.
 • Groepsaankopen en kortingen 
 • Advies rond marketing oa met de aanmaak van een eigen website en bedrijfsflyer.
 • Begeleiding rond opstartmogelijkheden van hubs en andere distributiecentra of samenwerkingen van verschillende landbouwers in verschillende gemeentes rondom Brussel.

Studies waar we opdrachtgever waren of mee ondersteunden

 

 

Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

 

 

 

Hup HUB Brussel

 

Hup Hub Brussel start op 1 juli 2020 en werd aangekondigd via dit filmpje.
Het filmpje is ook te bekijken met Franstalige ondertiteling.

 

Met dit project willen we minstens 2 voedselhubs rond Brussel realiseren die gerund worden door een juridisch samenwerkingsverband van hoeve - en streekproducenten. Door de samenwerking zal het mogelijk zijn een assortiment aan producten te leveren in de eigen regio maar zal het vooral de bedoeling zijn om de producten in Brussel te gaan leveren (op maat van de vraag van de Brusselse B2B afnemer)

Leveringen zullen gebeuren op een duurzame manier maar met een duidelijke klemtoon om rendabiliteit van de ganse activiteit.
Bekendmaking van het bestaan van de Hubs in Brussel maakt een substantieel onderdeel uit van dit project.

 

 

Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

 

 

 

Professionele begeleidingen klimaatprojecten – Vlaams-Brabant

 

De provincie Vlaams-Brabant biedt sinds 2018 aan haar gemeenten gratis professionele begeleiding bij het opzetten van concrete klimaatprojecten, met als doel de uitvoering van de gemeentelijke klimaatactieplannen te ondersteunen en te versnellen. Dit kadert in de ambitieuze klimaatdoelstelling om tegen 2040 klimaat-neutraal te zijn en een CO2-vermindering van minstens 80% in Vlaams-Brabant te realiseren.

 

In totaal gaat het om 49 projectbegeleidingen in 28 gemeenten, door 6 professionele partners rond verschillende thema’s (mobiliteit, korte keten, voedselverspilling enz.). Het Steunpunt Korte Keten is één van de partners bij deze begeleidingen. In 2020 zullen in Vlaams-Brabant vier gemeenten professioneel begeleid worden door het Steunpunt Korte Keten bij het opmaken van een lokaal actieplan voor de korte keten.

 

Meer info op vlaamsbrabant.be

 

 

 

 

BruFERMe

 

 • Inspirerende voorbeelden voor lokale besturen, verenigingen, scholen, ondernemers,... incl. tools om de korte keten te promoten binnen een organisatie/bevoegdheden.  
 • Een overzichtslijst van alle korte keten producenten in Brussel en de rand.
 • Een overzichtslijst van alle korte keten afnemers in Brussel. 
   

Deze gids zal beschikbaar gesteld worden via een mooie gedrukte uitgave én een online brochure.

 

Dit project loopt van oktober 2018 t.e.m. december 2019 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met de financiële steun van het Brussel Economie en Werkgelegenheid.  

 

 

 

Korte Keten Waasland

 

Dit project ondersteunt hoeve- en streekproducenten in de grensregio Waasland door een samenwerkingsstructuur voor de promotie en afzet van hoeve- en streekproducten te ontwikkelen.  

 

Het project wil de samenwerking tussen hoeve- en streekproducenten bevorderen. Zo dragen we bij aan de versterking van de lokale economie, het verhogen van een groter streekgevoel en de regioprofilering van de grensregio Waasland. Dit willen we realiseren via volgende modules:

Module 1: Oprichting samenwerkingsverband

Module 2: Onderzoek naar implementatie webshop en bijhorend logistiek systeem

Module 3: Algemene communicatie & bekendmaking samenwerkingsverband

Module 4: B2C consumentenonderzoek & B2B ondernemersonderzoek 

Module 5: Training & vorming

 

Dit is een project van Plattelandscentrum Meetjesland, met als co-promotoren Steunpunt Korte Keten, Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen, Economische Raad voor Oost-Vlaanderen, Vormingplus Waas-en-Dender. Het project kadert in PDPO III en loopt van januari 2016 t.e.m. december 2018, met de steun van de Europese Unie, Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen. 

 

 

 

Mobiel Slachthuis

 

Steunpunt Korte Keten is partner in het project “Mobiel Slachthuis” van Bioforum vzw.  Dit project wil kleinschalige veeteelt en korte ketenverkoop stimuleren en op die manier bijdragen aan een duurzaam inkomen voor veetelers. 


Er wordt een slachtfaciliteit met biologische certificering gecreëerd op maat van de kleinschalige veetelers met overwegend korte ketenverkoop. Daarnaast maken we een blauwdruk voor een mobiele slachteenheid, en bereiden de opstart zo concreet mogelijk voor.  

Dit is een project van Bioforum vzw, met Steunpunt Korte Keten als partner en met steun van het Departement Landbouw & Visserij van de Vlaamse overheid.  Dit project loopt van september 2017 t.e.m. augustus 2019. 

 

 

 

Lokaal Brood

  • “Lokaal Brood” wil nieuwe succesvolle businessmodellen uitrollen voor korte ketenbrood.  Ketenactoren vinden elkaar voor duurzame initiatieven met lokaal korte ketenbrood. We richten ons tot telers van lokale bakgranen, maalderijen, warme bakkers en de consument.
 • Succesfactoren voor duurzame korte keten voor brood(producten) in kaart brengen, met speciale aandacht voor oude bakgranen. Een overzichtslijst van alle korte keten producenten in Brussel en de rand.
 • Opstart van drie nieuwe initiatieven rond korte ketenbrood.
 • Sensibilisering van broodconsumenten. 
 • Ontwikkelen van succesvolle nieuwe businessmodellen voor korte ketenbrood.


Dit is een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoeksproject van HOGent, waaraan Steunpunt Korte Keten advies verleent. Het project loopt van januari 2019 t.e.m. december 2021. 

 

 

 

Onderzoek economische veerkracht van de Korte KetenIn samenwerking met het Steunpunt Korte Keten onderzoekt Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) de economische veerkracht van de Korte Keten. Het doel is om via diepte-interviews in kaart te brengen welke succesfactoren zorgen voor een rendabele bedrijfsvoering in de Korte Keten. Op basis van deze inzichten worden er vervolgens masterclasses opgezet om ondernemers te stimuleren deze succesfactoren optimaal te benutten. Met dit initiatief beogen we de Korte Keten als duurzaam bedrijfsmodel nog meer op de kaart te zetten in Vlaanderen.