Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Korte Keten van de Toekomst

Korte Keten van de Toekomst

Meer dan 3.000 Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven zijn actief in de Korte Keten. Zo’n 9.000 Vlamingen oogsten hun groenten  en fruit zelf, rechtstreeks bij de boer. Het aantal webwinkels dat producent en consument verbindt groeit gestaag en heel wat distributieprojecten rond lokale voeding in de regio starten op. Een ‘voedselregiseur’ tussen stad en platteland is het nieuwe modewoord voor wie trending wil zijn in een lokale voedselstrategie.


Zes jaar na het Strategisch plan Korte Keten blijkt duidelijk dat rechtstreekse verkoop geen modegril of randverschijnsel is, maar een volwaardige manier van groeien met jouw landbouwbedrijf. Met de inspiratienamiddag ‘Korte Keten van de Toekomst’ nodigt Steunpunt Korte Keten uit om samen te reflecteren over de rol van land- en tuinbouwers in het snel veranderende Korte Keten-landschap.


Hoe ziet de Korte Keten consument van de toekomst er uit? En hoe kun je, als ondernemer met toekomstplannen, inspelen op hun behoeften en vragen? Voor welke nieuwe uitdagingen staan we het komende decennium ? En wat hebben land- en tuinbouwers vandaag nodig om zich samen hierop voor te bereiden?


Deze en andere vragen leggen we voor aan ervaringsdeskundigen, onderzoekers en beleidsmakers met een frisse kijk op het thema en we gaan met hen in gesprek. Minister van Economie Kris Peeters leidt de namiddag in en geeft zijn kijk op Korte Keten als economische motor van het platteland. Uit academische hoek wordt ons een uitdagende visie op de Korte Keten voorgeschoteld. Twee bijzondere Korte Keten onderneemsters vertellen vervolgens hoe zij hun bedrijf heroriënteerden om de consument te bereiken. Minister van Landbouw Joke Schauvliege sluit de namiddag af met de voorstelling van de vernieuwde Startersgids ‘Starten in de Korte Keten’.

 

GEZOCHT: Korte Keten ondernemer met toekomstvisie


Consumenten van vandaag lopen steeds meer warm voor lekkere, gezonde, verse en lokale voeding en gaan actief op zoek naar dynamische Korte Keten ondernemers. Ondernemers van de toekomst leveren lokale producten in ruil voor een eerlijke prijs.


Ben jij deze Korte Keten ondernemer van de toekomst en op zoek naar extra informatie en achtergrond?


Mis dan zeker de Inspiratiedag ‘Korte Keten van de Toekomst’ op vrijdag 11 januari 2019 niet!


Programma:

 • Welkom en voorstelling van het nieuwe Steunpunt Korte Keten
  Mevrouw Nik Van Gool, Nationaal Voorzitster KVLV
 • ‘Korte Keten ondernemers: dynamische actoren op het platteland’
  Federaal Minister Kris Peeters
 • ‘Hoe de Korte Keten opschalen?’
  Prof. Dr. Joost Dessein, ILVO
 • ‘Korte Keten als marktgericht antwoord in de land- en tuinbouw’
  Prof. Dr. Xavier Gellynck, UGent, hoofddocent bio-ingenieurswetenschappen
 • ‘Korte Keten als duurzaam groei-alternatief’
  Mevrouw Kris Meersschaert, Korte Keten onderneemster, Saeftingherhof
 • ‘Korte Keten brengt ons in relatie met onze klant’
  Mevrouw Mieke Verniest, Korte Keten onderneemster, De Zwalmbeekhoeve
 • Debat ‘De toekomst van de Korte Keten’
  o.l.v. mevrouw Patty Dekeyzer, consulente KVLV-Agra
 • Voorstelling van de Routemap ‘Starten in de Korte Keten’
  Vlaams Minister Joke Schauvliege

We nodigen je graag uit …


Op vrijdagnamiddag 11 januari 2019, Agriflanders, Flex Room, Flanders Expo Gent

 • voor een Lokale Lunch vanaf 12.30 u.
 • voor het inhoudelijke programma vanaf 13.30 u.
 • Een afsluitende netwerkdrink vanaf 17 u.

 

Deelname is gratis maar we vragen wel om je in te schrijven voor 5 januari 2019 via mail op steunpuntkorteketen@ons.be.
Vermeld duidelijk met hoeveel personen je komt en of je al dan niet aan de lunch deelneemt.

 

 E-mail |