Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

De Korte Keten van de Toekomst: een verslag

De Korte Keten van de Toekomst: een verslag

Op vrijdag 11 januari organiseerde het Steunpunt Korte Keten een inspiratienamiddag over "De Korte Keten van de Toekomst". Meer dan 120 geïnteresseerden zakten af naar de vergaderzaal van Agriflanders voor een reeks boeiende uiteenzettingen. Nik Van Gool, Nationaal Voorzitster van KVLV, trapte de namiddag af met de stelling dat de grootste vrouwenvereniging van Vlaanderen ook in de toekomst zal blijven kiezen voor de Korte Keten.

Professor Joost Dessein rekende de Korte Keten bij één van de toekomsten voor een duurzame landbousector. Met het verhaal van zijn buurman en professioneel landbouwer "Piet" gooide de professor een knuppel in het hoenderhok: Piet gelooft in de nabije toekomst een volwaardig inkomen te kunnen halen uit de melk van slechts 3(!) koeien omdat hij proactief inspeelt op het creëren van meerwaarde in plaats van volume.

Toch redeneren boeren als Piet volgens de professor misschien nog te eenzijdig vanuit het eigen bedrijf. Pas met een visie op de toekomst komt het gedeelde belang van de Korte Keten in zicht. Zo ligt er bijvoorbeeld nog heel wat potentieel rond samenwerking in de Korte Keten. Externen die op participatieve wijze de neuzen in dezelfde richting krijgen, zijn essentieel voor de Korte Keten van de toekomst. En daar mogen voor de professor ook gerust neuzen van ondernemers uit de horeca tussen zitten. In verstedelijkt Vlaanderen kan een B2B-strategie voor een acceleratie in Korte Keten-land zorgen. De uitgebreide visie van de professor en zijn collega's op de opschaling van de Korte Keten kan je hier lezen.

In het betoog van Professor Xavier Gellynck ruimde boer Piet plaats voor de Menapische ham. De professor werkt samen met onder meer een boer en een slager mee aan een project dat voor “de smaak van toen” wel heel erg ver teruggaat: zwijnen zoals ze meer dan tweeduizend jaar geleden moeten hebben gesmaakt in de regio tussen Kust en Schelde. Het is exemplarisch voor de visie van de academicus: in een markteconomie kan de korte keten wel een middel, maar nooit het doel op zich. De toekomst van de land- en tuinbouw zit volgens de professor in sterker marktgericht werken. Een term waar vandaag echter ook veel mist rond wordt gespoten. Toegevoegde waarde voor de klant, bijvoorbeeld via productdifferentiatie, is de license to produce van de toekomstige voedselproducent.

Van de academici naar de praktijk. Mieke Verniest van de Zwalmbeekhoeve was open in haar getuigenis: de keuze voor de Korte Keten werd ingegeven door moeilijkheden in de sector van de varkenshouderij. Samen met een vriendin richtte ze een aparte vennootschap voor verwerking en verkoop op. Er werd geïnvesteerd in een koelwagen en de betegeling van de verwerkingsruimte. Vandaag gaan er 5 varkens per week via de Korte Keten weg, die zorgen voor een neven-inkomen op het bedrijf. Met het Vlaams Ardennen Varken zet ook Mieke in op productdifferentiatie.

Collega Kris Royen boert in het Verdronken Land van Saeftinghe. Een streek waar zacht toerisme en natuurbeleving in opmars zijn. Anders dan groeien in volume, zag Kris het heil in het aanbieden van een uniek product: Wit Blauw pré salé rund. Een product dat door zijn unieke smaak ook vraagt om een unieke vermarkting. Ze mikt daarmee op een marktsegment dat geïnteresseerd is in een eerlijk stukje vlees. De toekomst van de Korte Keten ligt volgens Kris niet in kopiëren van de modus vivendi van de lange keten, transporteurs en vertegenwoordigers incluis. Wel geloofd Kris in een samenwerking met de ondernemers aan het stuur. Zo is het bedrijf bijvoorbeeld lid van de coöperatie ‘Smaak van Waas’.

Tijdens het debat werden de vragen opgeworpen rond een B2B-strategie met behoud van de eigenheid. Wie toekomstgericht wil ondernemen, moet ook tijd over hebben om samen met andere stakeholders de strategie te bepalen. In het opzetten van samenwerking en het creëren van een netwerk lijkt een rol te zijn weggelegd voor voedselregisseurs. Met de basisprincipes van de Korte Keten als voorwaarde, zijn er meerdere toekomstscenario's te bedenken. Het panel toonde zich hierin alvast optimistisch.

Ook politici namen het woord. Minister Kris Peeters positioneerde de Korte Keten als multifunctioneel landbouwmodel in lijn met de circulaire economie. Land- en tuinbouwers die een rechtstreekse band aangaan met de eindconsument maken datgene wat men duurzame economie noemt heel concreet. En daar wil de Federale regering graag haar steun voor bieden.

Minister Joke Schauvliege benadrukte tot slot ook dat de Vlaamse overheid de Korte Keten ondersteunt. Via het Steunpunt Korte Keten voor ondernemers én via het aanspreekpunt Lokale Voedselstrategieën voor lokale overheden. Campagnes zoals De Week van de Korte Keten die door de Vlaamse provincies wordt getrokken, blijf volgens haar essentieel in het sensibiliseren van de consument. Tot slot presenteerde ze de Routemap voor Korte Keten verkoop in land- en tuinbouw. Een uitgave van het Steunpunt Korte Keten om ondernemers wegwijs te maken in wettelijke verplichtingen en regelgeving.

Team Steunpunt Korte Keten blikt terug op een geslaagde namiddag en wil graag alle aanwezigen bedanken voor hun inbreng. Samen maken we de toekomst van de Korte Keten. Wie graag op de hoogte blijft van deze en andere initiatieven kan zich hier lid maken van de organisatie.

 E-mail |