Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Ondersteuning van het Steunpunt Korte Keten: twee praktijkvoorbeelden

Ondersteuning van het Steunpunt Korte Keten: twee praktijkvoorbeelden

Het Steunpunt Korte Keten informeert land- en tuinbouwers met plannen rond verwerking en verkoop van eigen producten.1. De starter: op zoek naar diversificatie van het landbouwinkomenHeel wat landbouwbedrijven zoeken om diverse redenen naar een diversificatie van hun inkomen. Rechtstreekse verkoop van boer naar klant kan dan overwogen worden. Waarvoor kunnen deze land- en tuinbouwers bij het Steunpunt Korte Keten terecht?Een praktijkvoorbeeld:

Jos & Lies hebben een fruitteeltbedrijf. Het idee om een fruitautomaat te plaatsen kwam al eens ter sprake aan tafel. Lies ziet heel wat mogelijkheden: een automaat, met asperges van een collega, en een jaarlijkse plukdag op veld voor de nieuwe klanten. Jos ziet dat wel zitten, maar heeft vooralsnog vragen bij de bestaande wetgeving. 

Een adviseur van het Steunpunt Korte Keten komt op bezoek om de aandachtspunten voor hun project in de bestaande wetgevende kaders door te spreken. Hiernaast wordt een algemene raming van de investeringslast gepresenteerd en rekenmodule voorgesteld om de rendabiliteit van het beoogde project verder te objectiveren. Samen wordt gekeken naar bestaande voorbeelden in de sector. Tot slot wordt er doorverwezen naar specialisten ter zake voor advies op maat. 

Dit soort eerstelijnsadvies is kosteloos voor alle land- en tuinbouwers in alle sectoren.2. De groeier: op zoek naar uitdaging en vernieuwing in de Korte KetenKorte Keten bedrijven evolueren sterk doorheen de tijd. Op vraag van de klant wordt het aanbod verruimd. Om efficiënter te werken worden plannen gesmeed rond nieuwe investeringen. Nieuwe markten worden onderzocht. Waarvoor kunnen deze geroutineerde Korte Keten ondernemers bij het Steunpunt terecht?Een praktijkvoorbeeld:

Marina & Willem hebben een melkveebedrijf. Marina besloot vijf jaar geleden om de melk te verwerken tot hoeve-ijs. Steeds meer retailers uit de buurt hebben hun interesse getoond in dit hoeveproduct. Ze vragen ook om meer zuiveldessertjes dan louter ijs. Marina staat voor een nieuwe investeringsbeslissing en zoekt een neutrale adviseur om haar vraagstuk aan voor te leggen. 

Een adviseur van het Steunpunt Korte Keten spreekt de wettelijke consequenties van deze nieuwe activiteiten met Marina door. Samen wordt gekeken naar een goede manier om aan kostprijsberekening te doen. Marina kan na dit gesprek zelf uitrekenen aan welke volumes en verkoopprijzen haar nieuwe project kans op slagen heeft. Marina krijgt contactgegevens van collega’s die met eenzelfde vraagstuk zaten, om ervaring uit te wisselen. Tot slot wordt ze doorverwezen naar specialisten ter zake voor advies op maat. 

Dit soort eerstelijnsadvies is kosteloos voor alle land- en tuinbouwers in alle sectoren.Zit je zelf met vragen rond verwerking en verkoop via de Korte Keten? Stel ze per mail op steunpuntkorteketen@ons.be

 E-mail |