Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Week van de Korte Keten - Een verslag

Week van de Korte Keten - Een verslag

Tijdens de Week van de Korte Keten gingen de medewerkers van het Steunpunt op pad en bezochten tal van activiteiten. Wat viel er ons op?

Uitnodiging

In de periode die de campagne vooraf ging, passeerden er heel wat mooie uitnodigingen in onze huiskamer: van warm, authentiek en beeldend, tot bondig, hip en strak in stijl. Uitnodigingen die met een vaste herhaling gezien mochten worden via verschillende communicatiedragers: van mail over Facebook tot flyer in de bus of dorpskrant. Wie net voor zijn evenement nog een herinnering uitstuurde, werd beloond met de aanwezigheid van de late beslissers. Sommige activiteiten zagen we ook passeren via nieuwsbrieven van streekcoöperaties of vakverenigingen: wie al zijn contacten gericht aan het werk zette, verhoogde substantieel zijn zichtbaarheid buiten de eigen klantenkring.

Van sommige producenten hoorden we de misvatting over verantwoordelijkheid omtrent communicatie over de evenementen, als zou deze volledig bij de Provincies liggen. Een spijtig misverstand. Vanuit het Steunpunt Korte Keten kunnen we echter ook begrijpen dat niet iedere hoeveproducent zomaar de tijd veil heeft om een gericht, eigen communicatieplan uit de mouw te schudden. Voor de volgende campagne willen we ons daarom intern beraden over hoe we de ondernemers hier mogelijks in kunnen ondersteunen.

Onthaal

Onderweg naar de evenementen toonden strategisch geplaatste wegwijzers aan de invalswegen dat we goed zaten. Voor nieuwe klanten bleken zulke wegwijzers overigens geen overbodige luxe. Het is trouwens ook een sluikse manier om éénmaal per jaar de omwonende buurt er aan te herinneren dat je er best mag zijn. Helemaal klantvriendelijk ook dat we op vele plaatsen goede instructies kregen over waar de auto of fiets te parkeren, zonder voor overlast in de buurt te zorgen. Een persoonlijke welkom op de activiteit zorgde onmiddellijk voor een aangename, persoonlijke relatie met de (nieuwe) bezoeker en schiep daarenboven duidelijkheid over wat er allemaal te beleven zou zijn.

Beleving

Enkele landbouwbedrijven hadden duidelijk goed nagedacht over het parcours dat zij de bezoeker wilden laten afleggen. Stapsgewijs leerden we zo verschillende facetten van het bedrijf kennen, en kwamen we op plaatsen die doorgaans niet voor het brede publiek toegankelijk zijn. Unieke ervaringen die stof tot conversatie opleverde. Langsheen het parcours werden we ook weer niet te nieuwsgierig naar plaatsen op het bedrijf die niet openstonden voor het brede publiek. Uitleg via krijtborden of foto’s over wat de bezoeker (niet) mocht, haalden de kleinsten alvast uit dubio of ze nu wel of niet die mooie, grote dieren zelf mochten voederen. Duidelijkheid bood rust. Ook voor de papa die onophoudelijk complexe landbouwvraagstukken van zijn kinderen voorgeschoteld kreeg. Gelukkig eindigde menig bezoekerspad aan een boerderij-bar, waar voldoende ruimte en uitnodigende statafels ervoor zorgden dat we nog een pintje bleven drinken.

En dus was kinderanimatie erg welkom. Wie had nagedacht over de tijdsbesteding van kinderen, kon rekenen op meerdere consumpties van (groot)ouders. Vaak deed een springkasteel of een step-parcours al zijn werk. Kinderactiviteiten met een specifieke landbouwfocus vroegen wellicht om een grotere voorbereiding, maar gaven een pedagogische insteek aan het bezoek. Op één van de bedrijven ging er zelfs een tovenaar aan de slag met groenten. Zulke unieke combinaties vonden we leuk. Ze geven argumenten om een nieuw publiek te trekken. Wie ook het juiste communicatiekanaal koos om dat nieuwe publiek te bereiken, zag zijn inspanningen beloond met een grote(re) opkomst.

Ook hadden we tijdens de opendeurdag enkele goede gesprekken met de ondernemers zelf. Het vrijstellen van de boer(in) tijdens het evenement, zodat deze optimaal zijn rol als uithangbord voor het bedrijf kan spelen in gesprek met (nieuwe) klanten, vinden we een enorme plus. Wie de handen vrij houd, en zich kenbaar en aanspreekbaar maakte als de boer(in) van het bedrijf (bijvoorbeeld met een herkenbaar T-shirt), had meer unieke contacten. En het zijn deze contacten die nieuwe klanten bijblijven.

We genoten van heel wat unieke belevingsconcepten, van rustig uitblazen in de bloesemboomgaard met een glaasje appelwijn tot een rondleiding met de tractor. We namen er gretig een foto en zwierden het op de sociale media om onze kennissen jaloers te maken. Groter bereik - Missie geslaagd. Die beleving hoeft overigens geen grote proporties aan te nemen: een uniek product of proevertjes aanbieden tijdens een reguliere winkeldag kan mogelijks oude klanten overhalen om nog eens op bezoek te komen.

Organisatie

We zagen ook veel bekende gezichten terug, ook daar waar we ze niet onmiddellijk hadden verwacht. Samenwerking met collega’s, bijvoorbeeld in de vorm van het uitbaten van eetkraampjes of verkoopstandjes op een evenement, kon de inspanning worden gedragen door verschillende schouders. Al was het maar in het delen van de uitnodiging naar de eigen achterban. Ook voor de bezoeker worden zo producten gegroepeerd en geeft het keuze. Infostands en kraampjes moeten niet noodzakelijk bijeen worden geduwd. Door ze strategisch te positioneren, creëer je  op een subtiele manier meer ruimte op het bedrijf en zorg je dat de bezoekers doorgaans wat langer blijven hangen.

Mooi meegenomen bij het organiseren van een activiteit, is dat je er ook wat aan kan verdienen. We hoorden de kassa’s in verschillende hoevewinkels dan ook regelmatig rinkelen. Een slimmerik paste zijn productassortiment aan voor de gelegenheid met makkelijke verpakkingen en bulkproducten en installeerde tijdelijk een extra kassa. Vlotte bediening, dus goed gezien! Een ander voorzag proevertjes op de statafels, die zo overtuigend waren dat ze ons de winkel introkken.

In het bezoekerspubliek meenden we doorgaans toch de doorwinterde korte keten kopers of fans van het eerste uur te herkennen. Maar ook hoorden we hier en daar een potentiële grotere, professionelere klant de activiteit aangrijpen om eens nader kennis te maken met het bedrijf van een potentiële leverancier. Wie een goede babbel, een mooie folder en een overzicht met B2B-prijzen paraat had, maakte een zeer professionele indruk.

Tot slot willen we ook een pluim geven aan die lokale besturen en verenigingen die activiteiten voor hun Korte Keten ondernemers organiseerden. Voor velen is deze tijd van het jaar immers niet evident om zomaar eigengereid een activiteit uit de mouw te toveren. De gelegenheidsmarktjes die we her en der bezochten, zagen er alvast leuk uit. Wie voor zijn markt vast hield aan een duidelijke concept, leek meer brio en dus ook meer kopers op de been te kunnen brengen. Wie een overzichtsfolder maakte van de standhouders, en deze ook één voor één digitaal voorstelde, verhoogde de impact van zijn éénmalige actie.

Bedanken, bezinnen en beluisteren

Dat er ergens ten lande een Korte Keten Kop werd verkozen, zonder dat er in de communicatie een link met landbouw werd gelegd, dat wrong wel een beetje ten huize Steunpunt Korte Keten. We zien streekproducenten graag wind mee in de zeilen van deze campagne zetten, maar Korte Keten hoort volgens ons in de eerste plaats de landbouw(er) centraal te zetten. Een aandachtspunt voor de volgende editie.

Graag willen we iedereen ontzettend hard bedanken die zijn tijd, energie en goesting in deze campagne heeft gestopt. Met ieder initiatief geven jullie belevingsvolle argumenten voor lekker lokale voeding.

Heb je zelf feedback op de campagne? Aarzel niet om deze met ons te delen. Op 25 juni wordt de inzet immers geëvalueerd door de verschillende partners achter het concept. Jouw inbreng is welkom per mail op steunpuntkorteketen@ons.be met als titel "Feedback WKK".E-mail |