Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Katrien Vanhoutte vervoegt ons team

Katrien Vanhoutte vervoegt ons team

Vanaf 30 september start Katrien Van Houtte bij het Steunpunt Korte Keten.
Zij zal in opvolging van Clara Moeremans het project ‘Brussel LUST’ verder opvolgen.
'Brussel LUST' is een project gefinancierd door de EU, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant en streeft ernaar boeren in de brede rand rond Brussel te ondersteunen om te starten in de Korte Keten, om te schakelen naar bio of op een andere manier innovatief bezig te zijn.
Daarenboven ijveren we er binnen dit project voor om Brussel als potentieel afzetkanaal voor landbouwproducten in de rand beter bekend en toegankelijk te maken voor onze boeren.
Heb je dus een bedrijf in het Pajottenland, de Brabantse Kouters of het Dijleland dan zou het best kunnen dat je de komende maanden Katrien te zien of te horen krijgt!
Katrien kun je contacteren via kvanhoutte@ons.be.E-mail |