Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Noodzakelijke voedingskramen

Noodzakelijke voedingskramen

Wanneer is een voedingskraam noodzakelijk?Zoals te lezen op de officiële informatiewebsite www.info-coronavirus.be/nl/faqs/, zijn markten verboden tenzij de voedingskramen noodzakelijk zijn voor de voedselvoorziening van de lokale bevolking, wanneer er bijvoorbeeld geen supermarkt aanwezig is. De lokale overheid moet de maatregelen van sociale afstand kunnen garanderen. Als dat niet kan, wordt de markt gesloten.Ten dienste van de volksgezondheid werd volgende hulp ontwikkeld voor de lokale besturen om te beslissen wanneer een voedingskraam noodzakelijk is én hoe de maatregelen rond social distancing praktisch nageleefd kunnen worden.Onderstaande gegevens ondersteunen u in de beslissing.

  • Hoe meer winkelvloeroppervlakte er is voor de inwoners, hoe korter de files, hoe korter de wachttijden en dus ook hoe minder kans op besmettingen.
  • Hoe meer winkelvloeroppervlakte er is voor de inwoners, hoe minder er aan hamsteren wordt gedaan gezien de inwoners het gevoel hebben dat voeding gemakkelijk bereikbaar is.
  • Ambulante handel kan optimaal georganiseerd worden door na te denken over de plaatsing van de kramen en organisatie van de wachtrij.
  • Ambulante handel voor enkele primaire levensmiddelen zoals zuivel, vis, vlees, groenten en fruit zorgen er voor dat supermarkten minder overbevraagd worden. Juist deze verse producten moeten vaker aangevuld worden.
  • Ambulante handel van lokale land- en tuinbouwers zorgt niet alleen voor de ondersteuning van de lokale economie. Ze kan ook door de lokale vertrouwdheid zorgen voor makkelijkere afspraken i.v.m. vooraf of nadien betalen, contant betalen in een afgesloten gelddeponeringsblok, bestellingen laten naleveren …

 

Wanneer is een voedingskraam noodzakelijk?In bijgevoegde excel kan u als lokaal bestuur nakijken of u veel of weinig inwoners heeft per m² aan winkelvloeroppervlakte voor levensmiddelen.Graag hierbij de volgende opmerkingen:

  • Dit is op niveau van de stad of gemeente. U kunt deze oefening ook zelf maken voor de deelgemeenten en kijken waar juist de noden zitten lokaal. Indien u graag hulp wenst om deze gegevens te verfijnen, neem dan contact op met uw provincie, zie contactgegevens onderaan.
  • Uiteraard kunnen aangrenzende deelgemeenten het tekort in een andere gemeente opvangen.

 

Werkwijze Excel documentIn bijgevoegde tabel kan u per gemeente of stad het winkelvloeroppervlakte vinden van levensmiddelen in m² (kolom C). Deze gegevens zijn afkomstig van de website www.provincies.incijfers.be en uit het Locatus-bronbestand gehaald op 01/04/2019.Daarnaast werden de bevolkingscijfers per provincie en per gemeente genoteerd (kolom E) zoals deze waren op 1 januari 2020 (observatiedatum Rijksregister 18 januari 2020). Deze gegevens werden gehaald van de site van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken.Op basis van deze gegevens werd de verhouding genoteerd van het aantal inwoners per m² winkelvloeroppervlakte (kolom G). De mediaan voor Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is 2.75 inwoners per m² winkeloppervlakte.We raden minstens alle steden en gemeenten aan die zich boven deze mediaan situeren om na te kijken of het invoeren van enkele marktstanden voor zuivel, groenten, fruit en vlees niet onmisbaar zijn.Maatregelen rond social distancingIn bijgevoegd document vindt u suggesties voor het lokaal organiseren van enkele voedingskramen.

 

 

Geen voedingskramen?Ook indien de lokale overheid beslist op geen enkele wijze ambulante handel toe te laten, verwijs dan zeker door naar de hoevewinkels in de buurt en infomeer de marktkramers over het aanvragen van de hinderpremie waar ze recht op hebben. U vindt reeds heel wat lokale hoevewinkels op de website van www.rechtvanbijdeboer.be. Het Steunpunt Korte Keten licht alvast de hoevewinkels in hoe ze de verkoop van hun producten op een veilige manier kunnen verder zetten via een aparte omzendbrief.

 

 

Contactgegevens

 E-mail |