Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Coronamaatregelen 26 maart

Coronamaatregelen 26 maart
Overzicht coronasteunmaatregelen - voor Korte Keten ondernemers en verbreders in de L&T bouw

De coronasituatie heeft heel wat gevolgen voor de ganse economie in ons land. Ook de land- en tuinbouw wordt getroffen. Heel wat hoevewinkels zien hun verkoop toenemen. Dat de hoevewinkels goed draaien is een opsteker maar voor sommige collega’s heeft de coronacrisis ook acute gevolgen. Collega’s die vnl. op markten verkopen, aan horeca leveren, een verbruikszaal of terras uitbaten, sierteeltbedrijven met een thuisverkoop… zien hun inkomsten drastisch dalen of tot nul herleidt. Heel wat Korte Keten ondernemers ontvangen ook scholen, groepen, bedrijven,…  Al deze activiteiten dienden stopgezet te worden. Vooral voor hen zetten we hieronder de steunmaatregelen i.k.v. de coronacrisis even op een rijtje. 

Vanuit het Steunpunt leggen we momenteel een dossier aan. Je kan ons hierin helpen door de werkelijke financiële impact van de crisis op jouw bedrijf te delen met ons. Hier lees je er meer over.

Verplichte sluiting – Premie voor de zaak: De corona hinderpremie

De coronahinderpremie is een éénmalige premie van € 4.000 voor bedrijven die verplicht volledig moeten sluiten door coronamaatregelen. € 2.000 voor bedrijven die enkel in het weekend moeten sluiten. De premie is er in principe om bedrijven die volledig het hele bedrijf sluiten maar dit zal versoepeld worden (is al zo voor de horeca). VZW’s moeten 1 VTE kunnen aantonen. De modaliteiten liggen echter nog niet volledig vast. Daarom raden we vanuit het Steunpunt aan om bij twijfel de premie aan te vragen (baat het niet dan schaadt het niet). De aanvragen moeten worden ingediend binnen de maand na het aflopen van de verplichte sluiting bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Meer duidelijkheid over het aanvragen van die nieuwe premie, zal binnenkort beschikbaar zijn. Wil je deze info zodra beschikbaar in je mailbox ontvangen, laat jouw gegevens via dit formulier achter.

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Wanneer zelfstandigen hun activiteit als gevolg van het noodplan coronavirus of om economische- of gezondheidsredenen moeten onderbreken, kunnen zij beroep doen op het overbruggingsrecht. Voor een maand onderbreking krijgen ze € 1.291,69 zonder kinderlast en € 1.614,10 met kinderlast. Zelfstandigen hebben voor de maanden maart en april recht op een volledige maand onderbrekingsrecht als ze zich in een van volgende categorieën bevinden:

  • Een gehele of gedeeltelijke sluiting als gevolg van het noodplan coronavirus. Een gedeeltelijke sluiting is bijvoorbeeld een restaurant dat wel nog afhaalmaaltijden verdeelt.
  • Een volledige sluiting uit eigen beweging voor minstens 7 opeenvolgende dagen.
    Het onderbrekingsrecht is van toepassing op zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten. Enkel wie geen vervanginkomen heeft, kan aanspraak maken op dat overbruggingsrecht. Lees meer


Zelfstandigen in moeilijkheden: Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen


Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partner die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen. Lees meer

Werkgevers in moeilijkheden: Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen. Lees meer

Werkgevers en technische werkloosheid: Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus (werknemers in quarantaine, probleem in toelevering waardoor productie stilvalt, …) kunnen gebruik maken van deze maatregel waardoor de werknemers genieten van een RVA-uitkering. Lees meer

Bedrijven in moeilijkheden: Fiscale maatregelen naar aanleiding van het coronavirus (COVID-19)

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), kunnen voor de betaling van de verschillende belastingen een afbetalingsplan vragen. Daarnaast geldt er een uitstel voor het indienen van bepaalde aangiften en een uitstel van betaling van bepaalde schulden. Lees meer

Bedrijven in moeilijkheden: Uitstel betaling onroerende voorheffing en verkeersbelasting

De Vlaamse Belastingdienst zal uitstel verlenen aan bedrijven om hun facturen voor onroerende voorheffing en jaarlijkse verkeersbelasting te betalen, zodat bedrijven niet in liquiditeitsproblemen komen.

Problemen met financiering: de waarborg coronacrisis

Ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan waarborgen, kunnen via de waarborgregeling tot 75% van de kredietverbintenissen (en bepaalde leasingverbintenissen) laten waarborgen door de Vlaamse overheid. Deze maatregel werd door de coronacrisis uitgebreid tot bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden oud). Lees meerE-mail |