Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Compensatiepremie voor ondernemingen die grote verliezen lijden

Compensatiepremie voor ondernemingen die grote verliezen lijden

Wie verplicht moest sluiten kan beroep doen op de hinderpremie (zie eerder in deze nieuwsbrief).

Ook bedrijven die niet moesten sluiten lijden soms zware verliezen. De Vlaamse regering wil met een nieuw plan een aantal gevolgen van de coronacrisis opvangen. Vandaag besliste ze daarom dat er een compensatiepremie komt voor handelszaken die niet moesten sluiten van de overheid, maar toch hun omzet grondig zien teruglopen.
De compensatiepremie is dus bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten en die een omzetverlies hebben van -60% in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
Hoevewinkels, voedings- en drankenwinkels die door gebrek aan passage of toeristen zwaar omzetverlies lijden, vallen hier onder.

De compensatiepremie bedraagt 3000 euro en is éénmalig. Zowel zelfstandigen in hoofdberoep al in bijberoep kunnen de premie krijgen, op voorwaarden dat ze de volledige sociale bijdragen betalen. Wie een lagere bijdrage betaalt kan een premie krijgen van 1.500 euro, op voorwaarde dat hij of zij niet voor meer dan 80 procent als werknemer aan de slag is. Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is
De compensatiepremie zal aangevraagd kunnen worden via een toepassing bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Meer info: adeneffe@samenferm.beE-mail |