Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Bedrijfseconomische impact

Bedrijfseconomische impact

De voorbije weken vroegen we jouw hulp om de bedrijfseconomische impact van de coronacrisis op het multifunctionele landbouwbedrijf mee in kaart te brengen.
Hierbij vroegen we jou een inschatting te maken van de omzetderving op weekbasis voor de multifunctionele activiteiten op je bedrijf.

96 respondenten vulden reeds het formulier in waarop we een eerste analyse uitvoerden. Niet onverwacht waren de meest getroffen deelsectoren:

• Bedrijfsbezoeken op de boerderij
• Het hoeveterras - schepijs op de hoeve
• De hoevewinkel - Sierteelt
• Ambulante verkoop van boerderijproducten via openbare markten
• Hoevetoerisme
• Verkoop via horecazaken
• Boerderijfeestjes - Boerderijkampjes
• Vergaderen op de boerderij

Indien jij het formulier reeds invulde willen we jou daar zeker voor bedanken.
Deed je dit nog niet dan nodigen we je uit om dit alsnog te doen en dit ten laatste tegen 19 april.
Daarna vervolledigen we het dossier en bekijken we samen met de beroepsorganisaties welke ondersteuningsmaatregelen ev. nog bijkomende nuttig zijn.
We raden iedereen aan de hinderpremie sowieso aan te vragen. Dit moet ten laatste tegen 18 mei. E-mail |