Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Maak de Zomer van de Korte Keten coronaproof

Maak de Zomer van de Korte Keten coronaproof

Beste ondernemer,Vanuit het Steunpunt Korte Keten ondersteunen we je al jarenlang bij je Korte Keten activiteit. Heel wat Korte Keten ondernemers hebben naast het verkoopactiviteit op zich ook nog activiteiten die kaderen binnen landbouweducatie en recreatie. We krijgen bij het Steunpunt heel wat vragen rond wat en hoe bepaalde zaken nu door kunnen gaan gezien de corona crisis en de versoepelingen die momenteel gelden. Ook door het feit dat de Zomer van de Korte Keten voor de deur staat kreeg het Steunpunt heel wat telefoons van bezorgde ondernemers die hun terras terug wilden opstarten, terug workshops of verjaardagsfeestjes organiseren of in de zomer kampjes op touw willen zetten.Om zo goed mogelijk een antwoord te bieden aan de bezorgdheden van jullie als ondernemer heeft het Steunpunt Korte Keten een aantal fiches ontwikkeld met tips en tricks hoe je je activiteit corona proof kan laten doorgaan. 3 fiches werden zo ontwikkeld:1. Horeca activiteit op de boerderij2. Bezoek aan de boerderij3. BoerderijkampjesBijlagen bij de fiches:

Pictogram 'Beperk je verplaatsingen'

Pictogram 'Blijf thuis als je ziek bent'

Pictogram 'Elektronisch betalen'

Pictogram 'Handen ontsmetten'

Pictogram 'Hoesten en niezen'

Pictogram 'Hou 1.5 meter afstand'

Pictogram 'Ontsmettingsgel'

Pictogram 'Volg aanwijzingen van het personeel'

Pictogram 'Graag hier wachten'

Pictogram 'We begeleiden je naar je tafel'

Bord 'Verboden toegang'

Pijl Links

Pijl Rechts

Pijl rechtdoor

Maak hier geen rechtsomkeer 

Affiche 'handen wassen'

 

Mochten jullie na het doornemen van de fiches nog vragen hebben dan horen wij dit graag via ferm.steunpuntkorteketen@samenferm.beE-mail |