Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Aangepaste controles vanuit FAVV

Aangepaste controles vanuit FAVV

Rekening houdend met de evolutie van covid-19, zal het FAVV vanaf 19 oktober 2020 opnieuw aangepaste checklists gebruiken bij controles in de distributiesector om de duurtijd ervan te verkorten.

De bescherming van de veiligheid van de burgers in het algemeen en meer specifiek de voedselveiligheid blijven hun essentiële opdrachten. In de distributiesector waar de kans op nauwe en meerdere contacten tussen verschillende personen mogelijk is, wordt echter opnieuw met aangepaste checklists gewerkt.

Tijdens controles moeten een aantal bijzondere maatregelen worden voorzien die te allen tijde moeten worden nageleefd. De controleur/ inspecteur zal de gecontroleerde hierover specifiek inlichten.

De inspecteur of de controleur zal steeds oordelen of een missie bij een operator al dan niet kan starten. Er kunnen situaties zijn bij een operator, bv. een zeer kleine zaak, waarbij de social distancing haast onmogelijk te waarborgen is.

Controles van documenten worden beperkt. Men kan vragen dat deze documenten na de fysieke controle gemaild worden. Contact van materiaal van de controleur met dat van operatoren wordt in de mate van het mogelijke beperkt en er wordt indien nodig ontsmetting voorzien.

Een aantal documenten (gunstige rapporten, BOOD-fiche …) zonder onmiddellijk juridisch gevolg kunnen in overleg met de operator getekend worden door de controleur (met vermelding: corona-maatregel, tekent voor kennisname operator). Een alternatief is de operator een foto te laten nemen van het rapport. Er mag ook geopteerd worden om een kopie van dit rapport per mail en/of gewone post na te sturen.

Van documenten (monsternemingsverslagen, …) waarvoor in een later stadium (analyse niet-conform, …) een juridisch gevolg mogelijk is, kan de operator op de hoogte worden gebracht via een aangetekend schrijven of een mail met ontvangst- en leesbevestiging.

Documenten waaraan maatregelen gekoppeld zijn, zullen wel degelijk ter ondertekening voorgelegd worden, met respect van de maatregelen voor de social distancing en de handhygiëne. Indien operatoren niet wensen te tekenen, of dit niet in veilige omstandigheden kan, dan wordt dit genoteerd en zullen de documenten aangetekend opgestuurd worden.E-mail |