Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Sluiting Horeca

Sluiting Horeca

Afgelopen vrijdag besliste het overlegcomité over bijkomende coronamaatregelen. Naast de verstrenging op het vlak van sociale contacten en telewerk is de sluiting van de horeca voor een maand de meest concrete en ingrijpende maatregel.

Afgelopen weekend nam Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker dadelijk contact op met minister Crevits om ervoor te pleiten dat het steunplan, dat terecht voor de horeca wordt uitgewerkt, ook rekening zou houden met de toeleveranciers. Achter de horeca staat immers een hele keten en de eerste golf in de coronacrisis heeft ons geleerd dat een sluiting van de horeca een belangrijke impact heeft op de markt van een aantal voedingsproducten.

Vooral land- en tuinbouwbedrijven die rechtstreeks leveren aan restaurants worden nu voor de tweede maal getroffen. De minister bevestigde dat de aangekondigde compensatiepremie voor omzetverlies ook toegankelijk is voor land- en tuinbouwers, op voorwaarde dat de omzetverliezen kunnen aangetoond worden. Meer info over deze regeling volgt van zodra beschikbaar.

Daarnaast werd vorige week reeds aan de federale regering gevraagd om alle maatregelen die de voorbije maanden genomen werden (onder andere inzake tewerkstelling) te verlengen tot midden volgend jaar. Naar aanleiding van de tijdelijke sluiting van de horeca vragen we bijkomend op federaal niveau dat ook boeren en tuinders die rechtstreeks aan de horeca leveren niet vergeten worden in de federale steunpakketten. Concreet vragen we dat zij ook – mits zij bewijzen dat zij hierdoor zwaar omzetverlies lijden – toegang zouden hebben tot de maatregelen inzake overbruggingsrecht, kwijtschelding van bijdragen enz.

Boerenbond houdt, zoals steeds, de vinger aan de pols en monitort ook in de komende periode de impact van de genomen maatregelen op de land- en tuinbouwsector.

Heb je nog vragen?
• Neem contact op met Boerenbond via 016/28 61 61 (tussen 9u en 16u30) of stuur een mailtje naar corona@boerenbond.be.
• Raadpleeg de FAQ in het onderwerp 'Personeel en tewerkstelling'E-mail |