Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Liv geeft een tip

Liv geeft een tip

Je hebt recht op een uitkering van € 405,53 met gezinslast (€ 322,92 zonder gezinslast) voor de periode vanaf 7 dagen (niet per se opeenvolgend maar wel in dezelfde kalendermaand) waarin je genoodzaakt bent om je activiteiten volledig te onderbreken, omdat je kind niet naar een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum kan gaan vanwege coronamaatregelen. Als je je kind een volledige ‘schoolweek’ moet opvangen (5 dagen aaneensluitend), telt die week voor een periode van 7 dagen.

De afkoelingsweek (week voor de krokusvakantie) telt dus mee voor 7 dagen. Heel wat land- en tuinbouwers kunnen beroep doen op deze steunmaatregel! Dat geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep of aangesloten onder het maxistatuut maar ook voor zelfstandigen in bijberoep die minimaal een bijdragen betalen van € 370,82 per kwartaal.

De uitkering van januari 2021 kan aangevraagd worden vanaf 1 maart tot 30 september. Dat kan onder meer via de Acerta website. Voor vragen kan je contact opnemen via ferm.liv@samenferm.be.E-mail |